ایران بی کلام

ضبط صدا

ضبط صدا در استودیو – نکته های کاربردی

مقدمه چگونه یک ضبط صدا به صورت حرفه ای داشته باشیم؟ برای اکثریت قریب به اتفاق موسیقی های ضبط شده، به ویژه موسیقی پاپ، آوازها هم سرلوحه و هم نقطه…