ایران بی کلام

ضبط و میکس وکال

ضبط و میکس وکال

مقدمه در فرآیند ضبط و میکس وکال، هیچ جایگزینی برای صدای انسان وجود ندارد. صدای انسان بسیار پیچیده است. سازهای ساخت بشر مانند پیانو، فلوت یا حتی گیتار را میتوان…