همه از دور میشنیدن، بغض دریا تو صدامه … همشون به هم میگفتن غم دنیا تو نگامه
همه درهاشونو بستن، تنها موندم زیر بارون … تنهایی گاهی یه مرزه، بین آزادی و زندون

♫♫♫♫♫♫

از نفس افتاده بودم، اومدی … راهمو گم کرده بودم، اومدی
جاده خالی و بدون نور ماه … ماهمو گم کرده بودم، اومدی
از نفس افتاده بودم، اومدی … راهمو گم کرده بودم، اومدی
جاده خالی و بدون نور ماه … ماهمو گم کرده بودم اومدی

♫♫♫♫♫♫

خودمو گم کرده بودم، کسی حالمو نپرسید … دردامو میگفتم اما، کسی حرفامو نفهمید
نمیدونم هر کجای سرگذشت و سرنوشتی … که از اون دوزخ گرفتی منو دادی به بهشتی

♫♫♫♫♫♫

که نه جاده رو به مرگه، نه تو تنهایی میپوسم … بدون هر شب وقتی خوابی، هر دو پلکاتو می‌بوسم

♫♫♫♫♫♫

از نفس افتاده بودم، اومدی … راهمو گم کرده بودم، اومدی
جاده خالی و بدون نور ماه … ماهمو گم کرده بودم، اومدی