ایران بی کلام

آموزش خوانندگی

آموزش خوانندگی

سلامت صدا در خوانندگی

سلامت صدا در خوانندگی – چند نکته مهم

مقدمه اگر خواننده و یا هنرجوی خوانندگی هستید، باید بدانید که چگونه صدای خواننگی خود را سالم نگه دارید. به هرحال، سلامت صدا در خوانندگی موضوع بسیار مهمی است که…